Kırşehir Cacabey Gençlik Merkezi olarak “Öğrendiklerimi Uyguluyorum” Projesi hayata geçti. Projenin genel amacı; gençlerin gençlik merkezlerinde aldığı eğitimleri uygulamalı olarak faaliyetlerde bulunarak hayata geçirmesidir. Gençlik Merkezlerinde gerçekleştirilen faaliyetler amaç değil, bizi biz yapan milli ve manevi değerlerimize ulaşmada sadece birer araç olduğu şuuruyla hareket ederek uygulamalar hedeflenmektedir. Bu sebeple gençlerin daha aktif katılım göstereceği kulüp çalışmalarında bulunmaları ve Gençlik Merkezi dışında da faaliyetler gerçekleştirmesi beklenmektedir. Gençlerin sosyal, kültürel, zihinsel ve bedensel gelişimlerine katkı sağlamak; kültürler arası farklılıkların zenginlik olduğu bilincini artırmak; gençlere özgüven duygusu ve planlı yaşam alışkanlığı kazanımı konusunda destek olmak; gençlerin milli manevi değerler ve etik insani değerler konusunda farkındalığını artırmak ve gençlerin farklı dallar ile tanışmalarını sağlamak amacıyla organizasyonlar düzenlenmesi amaçlanmaktadır. 

Öğrendiklerimi Uyguluyorum Projesi kapsamında Dulkadirli İlkokulu ve Dulkadirli Ortaokulu öğrencilerine yönelik Sinema Etkinliğimizi gerçekleştirdik.
<o:p></o:p>