Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğünce, 638 Sayılı Gençlik ve Spor Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 7 nci maddesinin (c) bendi gereğince, gençlerin yaz aylarında serbest zamanlarını çeşitli sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerle değerlendirmelerini temin etmek amacıyla gençlik kampları düzenlenmektedir.
Gençlik kamplarına katılacak gençlerin ikamet ettikleri yerlerden alınıp kampa katılmaları ile tekrar ikametgâhlarına dönüşleri süresindeki masrafları -kişisel masraflar hariç olmak üzere- Bakanlığımızca karşılanmaktadır.
2018 yılı yaz dönemi gençlik kampları, 19 Haziran – 25 Eylül 2018 tarihleri arasında gerçekleştirilecektir.
GENÇLİK KAMPLARINA KATILACAKLARDA ARANACAK ŞARTLAR
a) Gençlik kamplarına katılacaklarda aranacak yaş şartları
Mavi Kamplara;
 • 12-13 yaş grubu (2006-2005 doğumlu Erkek)
 • 14-15 yaş grubu (2004-2003 doğumlu Erkek) 
 • 12-13 yaş grubu (2006-2005 doğumlu Kız)
Yeşil Kamplara;
 • 16-17 yaş grubu (2002 - 2001 doğumlu Erkek)
 • 18-22 yaş grubu (2000 – 1999 – 1998 – 1997 - 1996 doğumlu Erkek)
 • 14-15 yaş grubu (2004 - 2003 doğumlu Kız) 
 • 16-17 yaş grubu (2002 - 2001 doğumlu Kız)
 • 18-22 yaş grubu (2000 – 1999 – 1998 – 1997 - 1996 doğumlu Kız)
Çadır Kampları, Tematik Kamplar Ve Diğer Kamu Kurumları İle Yapılan Kamplarda;
 • 7-25 yaş grubu (2001-1993 tarihleri arası doğumlu ) kız ve erkekler başvurabilir.
b) Kamp başvurusunda doğum yılı baz alınacak, ay ve gün dikkate alınmayacaktır.
c) Kamp başvuruları 15 Nisan – 15 Temmuz 2018 tarihleri arasında genclikkamplari.gsb.gov.tr adresinden veya E-Devlet aracılığıyla elektronik başvuru yoluyla yapılabilecektir. Online başvuru yapma imkânı bulunmayan gençlerin gençlik merkezlerine gitmeleri halinde, bu kişilerin başvuruları da görevlilerce aynı sistem üzerinden yapılacaktır. Eksik ve yanlış beyanda bulunanların başvuruları kabul edilmeyecektir.
d) Gençlik kampları başvuru sonuçları:
 • İlk 5 dönem için en geç 8 Haziran 2018 tarihinde, 
 • Son 5 dönemin ise en geç 20 Temmuz 2018 tarihinde genclikkamplari.gsb.gov.tr adresinde ilan edilecektir.
e) Gençler, yaş şartının uygun olması koşulu ile mavi ve yeşil kampa sadece bir kez katılabilecektir.
f) Kamp başvurularının değerlendirilmesinde;
 • Aile aylık net geliri 1.603 TL nin altında olanlara, 
 • 2017-2018 eğitim-öğretim döneminde takdir belgesi alanlara, 
 • Gençlik merkezi üyelerine, 
 • Kamplarımıza katılmak amacıyla üç yıl başvurduğu halde kampa gitmeye hak kazanamayanlara, 
 • Yaşadığı şehrin köy ve kırsalında ikamet edenlere, kamp atamalarında öncelik tanınacaktır. 
 • Şehit ve gazi yakını (kardeş veya çocuk) olan gençlerin başvurması halinde kampa atamaları doğrudan gerçekleştirilecektir.