Kırşehir Cacabey Gençlik Merkezimiz tarafından “Geleceğine Yön Veren Bilinçli Bir Gençlik” projesi kapsamında Teknoloji Bağımlılığı Karikatür            yarışması düzenlenecek.

Yarışmaya katılmak isteyen gençlerin son gün 13 Aralık 2019 Cuma günü mesai bitimine kadar Cacabey Gençlik Merkezimize başvuru yapmaları gerekmektedir.

Detaylı bilgiler aşağıda belirtilmiştir.

 

Yarışmaya Katılacak Karikatürlerde Aranacak Nitelikler

1. Karikatürler TEKNOLOJİ BAĞIMLILIĞI ile ilgili olmalıdır.

2. Çizim tekniği (siyah/beyaz veya renkli) serbesttir. Karikatürler bilgisayar çıktısı olarak gönderilecekse orijinal imzalı (ıslak imza) olması gerekmektedir. Kullanılan dil Türkçe olmalıdır. Ancak sözel/yazılı değil görsel anlatım ön planda tutulacaktır.

3. Karikatür boyutları en az: A4 ( 21 x 29,7 cm ) en fazla: A3 (29.7 x 42 cm ) olmalı ve herhangi bir zemine yapıştırılmamalıdır.

4. Gönderilecek karikatürler daha önce hiçbir ulusal ve uluslararası yarışmada ödül almamış ve özgün olmalıdır. Seçici kurulun aynı ya da benzer saydığı veya başka bir karikatürcüye ait olduğunu bildiği karikatürler değerlendirilmeyecektir. Her türlü olası tartışmalar, çalıntı ve benzer iddiaların sorumlusu katılımcı olacaktır.

5. Yarışmacılar en fazla bir (1) adet eserle başvuru yapabilir.

6. Karikatürlerde herhangi bir siyasi, etnik, küfür, aşağılayıcı vb. unsur olmamalıdır.

 

ESERLERİN TESLİMİ:

1. Her bir eserin arka yüzünde katılımcılann bilgileri yer almalıdır. (Adı, Soyadı, Adresi, Telefon, TC Kimlik No ve varsa e-posta bilgileri). Bu bilgileri içermeyen eserler değerlendirmeye alınmayacaktır.

2. 18 yaş altı genç katılımcıların başvurularına nüfus cüzdanı fotokopisi eklemeleri gerekmektedir. Eklemedikleri takdirde karikatürleri büyükler kategorisinde değerlendirilecektir.

3. Katılımcılar, eserlerini yalnızca Kırşehir Cacabey Gençlik Merkezine teslim edecektir. Gençlik Merkezine teslim edilmeyen eserler değerlendirmeye alınmayacaktır.

4. Eserler 13 Aralık 2019 Cuma günü mesai bitimine kadar Kırşehir Cacabey Gençlik Merkezine başvuru sahibi tarafından teslim edil melidir.

5. Karikatürlerin hasar görmemesi, kesinlikle katlanmaması gerekmektedir.

 

YARIŞMA TAKVİMİ

1. Karikatürler 13 Aralık 2019 Cuma günü mesai bitimine kadar Kırşehir Cacabey Gençlik Merkezine teslim edilmelidir.

2. Jüri değerlendirme toplantısı; 14 Aralık 2019 Cumartesi günü yapılacaktır.

3. Yanşma sonuçlan; 16 Aralık 2019 Pazartesi açıklanacaktır.

4. Ödül töreni; Kırşehir Cacabey Gençlik Merkezi'nde 20 Aralık 2019 Cuma günü Saat 14:00' te yapılacaktır.

 

 

DİĞER HÜKÜMLER

1. Katılımcı ödül alsın veya almasın karikatürlerin her türlü kullanım haklarından Kırşehir Cacabey Gençlik Merkezi yararlanabilecektir.

2. Yarışmaya gönderilen karikatürler geri gönderilmeyecektir. Dereceye giren veya girmeyen karikatürler Kırşehir Cacabey Gençlik Merkezi tarafından kültürel amaçlı kullanılabilecek veya yayınlanabilecektir.

3. Yarışmaya gönderilen karikatürler içerisinden, jüri tarafından seçilen ve sergilenmeye değer görülen eserler Kırşehir Cacabey Gençlik Merkezi'nce düzenlenecek olan bir albümde toplanacaktır. Bu albümler yalnızca yanşmada dereceye giren ve düzenlenen albümde eseri yayınlanan katılımcılara gönderilecektir.

4. Yanşma sonunda ödül, mansiyon kazanan, sergilenme ve albüme girmeye hak kazanan eserler üzerinde 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nun 21'inci maddesinde tanımlanan işleme, 22’nci maddesinde tanımlanan çoğaltma, 23’üncü maddesinde tanımlanan yayma, 24'üncü maddesinde tanımlanan temsil ve 25‘incı maddesinde tanımlanan işaret, ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletim mali haklan eser sahibi ile birlikte süresiz olarak Kırşehir Cacabey Gençlik Merkezi ne ait olacaktır.

5. Kırşehir Cacabey Gençlik Merkezi bu haklar çerçevesinde eseri, süresiz olarak, Türkiye içinde veya dışında, Türkçe veya diğer tüm dünya dillerinde, her türlü ortam ve her türlü materyal içeriğinde eser sahibinin ismini belirterek kullanabilecek ve kullandırabilecektir.

6. Sergilemeye ve albüme seçilen eserlere ücret ödenmez.

7. Çalışmalarını yarışmaya gönderen tüm katılımcılar yukarıdaki koşulları kabul etmiş sayılır.